ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Το ΕΕΤΕ, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και ο Συλλογικός Φορέας των Εικαστικών Καλλιτεχνών, απαριθμεί σήμερα σχεδόν 6000 μέλη. Στα αρχεία του βρίσκονται επιπλέον και οι φάκελοι των εικαστικών καλλιτεχνών που απεβίωσαν από το 1944 έως σήμερα. Το ΕΕΤΕ είναι το μοναδικό Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που αφορά σε κλάδο καλλιτεχνικής δημιουργίας, υπό την εποπτεία του Υπ. Πολιτισμού.
Το ΕΕΤΕ ιδρύθηκε με νόμο το 1944, με ιδρυτικά του μέλη πρωτοπόρους αγωνιστές εικαστικούς καλλιτέχνες.
Το 1981 μετά από 7 χρόνια αγώνες των εικαστικών καλλιτεχνών αναμορφώθηκε ο Ιδρυτικός του Νόμος και λειτουργεί έκτοτε με τον ν. 1218/1981. Τα μέλη του ΕΕΤΕ είναι ισότιμα, έχουν όλα το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
To EETE αγωνίζεται για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους και υπάρχει:
• την ανάπτυξη των εικαστικών τεχνών και την ενίσχυση της κοινωνικής λειτουργίας της τέχνης, τη διασφάλιση του δικαιώματος της ελευθερίας της καλλιτεχνικής έκφρασης, την προαγωγή της καλλιτεχνικής δημιουργίας,
• τη στήριξη των εικαστικών καλλιτεχνών με την εξασφάλιση των προϋποθέσεων να πραγματοποιούν το έργο τους
• τη συμβολή προς την Πολιτεία για τη διαμόρφωση πολιτιστικής της πολιτικής.
Στα χρόνια ζωής του, από το 1944, το ΕΕΤΕ έχει αναπτύξει πολύπλευρη εικαστική δραστηριότητα, έχει οργανώσει εκθέσεις, συμπόσια και συνέδρια για ζητήματα πολιτισμού, αγωνίζεται για τα δικαιώματα των εικαστικών καλλιτεχνών, για την κοινωνική λειτουργία της τέχνης, πραγματοποιεί εικαστικές δράσεις και κινητοποιήσεις. Συνεργάζεται με κοινωνικούς / συλλογικούς φορείς, καθώς και συμμετέχει στη διεθνή καλλιτεχνική κοινότητα ως μέλος της Διεθνούς Ένωσης Πλαστικών Τεχνών (ΑΙΑΡ/UNESCO) της οποίας στο διάστημα 2002-2005 κατείχε την Προεδρία.

Περισσότερα...