Η ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ


Στη µεγάλη πορεία της Ιστορίας της Τέχνης η Χαρακτική απλώνεται σε έναν ευρύτατο χώρο, συμβαδίζοντας με την τυπωμένη εικόνα. Χαράγματα σε σπήλαια, σε πέτρες, σε κόκκαλα βρίσκουμε από την παλαιολιθική εποχή.

Χαρακτικό έργο λέγεται κάθε τυπωμένη εικόνα που έχει πρώτα χαραχτεί στο ξύλο, στο μέταλλο, στην πέτρα ή σε οποιαδήποτε άλλη επιφάνεια. Σημαντικοί καλλιτέχνες γοητευμένοι από τη δύναμη και την πολυμορφία της εκφράζονται με τη Χαρακτική, ενώ ταυτόχρονα δίνεται η ευκαιρία στο έργο τους να κυκλοφορήσει
πλατύτερα στον κόσμο. Η έκρηξη της τεχνολογίας, σε σχέση με τις μεθόδους εκτύπωσης, βασικό χαρακτηριστικό της εποχής μας, έχει δηµιουργήσει πολλές αμφιβολίες, συζητήσεις και απορίες πάνω στη γνησιότητα του Χαρακτικού
έργου.

Η Εφορία Χαρακτικής του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος περιγράφοντας με συντομία τις τέσσερις
βασικές μεθόδους χάραξης και εκτύπωσης, την Ξυλογραφία, τη Χαλκογραφία, τη Λιθογραφία, τη Μεταξοτυπία και τις σύγχρονες Μικτές Τεχνικές, φιλοδοξεί να βοηθήσει το κοινό, να ευαισθητοποιήσει τους φιλότεχνους και τους συλλέκτες και να τους προστατέψει από τα πλαστά και τα αντίγραφα, τις reproductions, που δεν έχουν καμιάκαλλιτεχνική ή συλλεκτική αξία.

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ


  • ΧΑΡΑΚΤΙΚΟ λέγονται το τυπωμένο χαρτί, όχι η πλάκα που φέρει χαραγμένη την εικόνα.


  • Η ΦΙΛΟΤΕΧΝΗΣΗ της πλάκας του χαρακτικού γίνεται από τον καλλιτέχνη και μόνο. Τότε το χαρακτικό είναι γνήσιο.


  • ΤΑ ΓΝΗΣΙΑ ΧΑΡΑΚTIΚΑ είναι π ρ ω τ ό τ υ π α έργα.


  • Η ΠΛΑΚΑ παρουσιάζει αντίστροφη προς το τύπωμα εικόνα, εκτός από ορισμένων περιπτώσεων (π.χ. εκτύπωση όφσετ}.


  • ΚΑΘΕ ΤΕΧΝΙΚΗ·ΜΕΘΟΔΟΣ της χαρακτικής και των γραφικών τεχνών έχει τα δικά της μελάνια, όπως επίσης και
τα δικά της χαρτιά.

 

  • ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑTIΚΑ αντίτυπα ονομάζονται δοκίμια, αριθµούνται και χαρακτηρίζονται µε τα αρχικά λέξεων (Ε.
Α., Ε. Ε., Α. Ρ. κλπ.) ή με ολόκληρες; λέξοις (Epreuve, Etat, ΡΓΟΟ[ κλπ.).

 

  • Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ του χαρακτικού μπαίνει κάτω αριστερά από το θέμα του με κλάσμα, που έχει αριθμητή το συγκεκριμένο αντίτυπο και παρονομαστή το σύνολο των τυπωμάτων, κάτω δεξιά το χαρακτικό υπογράφεται /μονογράφεται και χρονολογείται. Αλλιώς, η χρονολογία του έργου μπαίνει κάτω αριστερά, ενώ η υπογραφή/μονογραφή του καλλιτέχνη δεξιά. Κάποτε ο τίτλος του έργου μπαίνει στο κέντρο, κάτω από το θέμα.

 

  • ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΎΠΩΣΗ και του τελευταίου αντιτύπου ενός χαρακτικού, η πλάκα είτε αχρηστεύεται είτε φυλάσσεται για ανατύπωση/ανατυπώσεις στο μέλλον. Στην περίπτωση ανατύπωσης/ανατυπώσεων, πρέπει να σημειώνεται από το δημιουργό του χαρακτικού στο κάτω μέρος του καθενός; τυπώματος ότι αυτό είναι Ανατύπωση ή Β' Σειρά.