ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση 

Βαλτετσίου 42, 

ΤΚ 106 81 Αθήνα.

T: +30 210 3301719, 210 3300016

F: +30 2103301408

Web: www.gpmuseum.gr
Email: chafartg@otenet.gr